Airbnb verbetert het feedback systeem

Airbnb heeft zijn feedback mechaniek zo aangepast, dat host en gast eerlijker over elkaar kunnen zijn. Het was lastig om als host eerlijke feedback te geven na negatieve ervaring met gasten. Als je negatieve feedback geeft, neemt de kans op het ontvangen van negatieve feedback ook toe. Voor een host is feedback cruciaal om boekingen te krijgen.

Daarom waren veel hosts niet eerlijk. Bijna alle reviews over gasten waren positief. Als een gast een negatieve indruk had achter gelaten liet de host feedback achterwege. Dit zorgde ervoor dat je als host niet echt kon vertrouwen op de feedback die gasten aan eerdere boekingen had overgehouden, maar Airbnb heeft dit nu opgelost. De feedback die je voor je gast schrijft krijg hij of zij pas te zien als de gast ook feedback over de host heeft geschreven en anders om. Hierdoor kunnen mensen eerlijk zijn en neemt het vertrouwen en de veiligheid op Airbnb toe.