Verklaring Iamb&b

6 februari bracht de Amsterdamse wethouder Ivens het nieuws naar buiten dat de gemeente iamb&b een boete oplegt van 148.500,- Hieronder onze reactie.

Wij geloven in de kracht van een gastvrij Amsterdam. Je woning tijdelijk- of gedeeltelijk delen is een zegen voor de stad. Daarnaast is er behoefte aan tijdelijke woonruimte voor gasten, expats en andere tijdelijke bewoners van de stad waar bijvoorbeeld short stay in voorziet.

Wij zijn trots op elke euro van gasten die rechtstreeks naar een Amsterdammer gaat. Liever dan dat die bij een buitenlandse hotelketen terecht komt. We zijn dankbaar dat we ongeveer 800 Amsterdamse huishoudens mogen helpen om gasten van over de hele wereld te ontvangen.

Voordat we drie jaar geleden begonnen zagen we niet alleen de mooie kant, maar ook (potentiële) gevaren: Drukte, Overlast, Onveiligheid en Woningonttrekking.

Op dag 1 zijn we daarom bij de afdeling handhaving en beleid langs geweest om te praten over de regels en verantwoord verhuren. En hoe wij kunnen bijdragen aan een gezonde en volwassen verhuurmarkt.

Meerdere malen organiseerden wij informatieve evenementen, waar beleidsbepalers en handhaving aanwezig waren, om mede verhuurders bekend te maken met de geldende regels en do’s and don’ts. We hielden vast aan de 60 dagen norm en besloten geen illegale hotels te bedienen met onze service. Ongeveer 10% van alle aanvragen om klant te worden bij Iamb&b wijzen wij af omdat we na onderzoek vermoeden dat er sprake is van illegale verhuur.

Wij hoeven hiervoor geen schouderklopjes. Wij doen dit omdat we zelf ook in Amsterdam wonen en geloven in een gedeelde- en gastvrije stad waar woningen primair bedoeld zijn om te wonen en tijdelijke bewoning gefaciliteerd wordt.

In de zaak die nu voorligt hebben wij dan ook ons onderzoek gedaan. Na afweging van alle feiten hebben we geconcludeerd dat het pand in overeenstemming met de wet- en regelgeving verhuurd werd en hebben we besloten onze services aan de exploitant aan te bieden. Omdat het beroep nog loopt kunnen we niet ingaan op dit specifieke geval, maar we hebben vertrouwen dat de boete van tafel gaat.  

We betreuren de gang van zaken en vinden het jammer dat de wethouder deze zaak minder dan 24 uur voordat het beroep dient in de media gebracht heeft. Daarmee wordt een hoop onnodige onrust gezaaid.

We willen  onze klanten, medewerkers en geïnteresseerden op het hart drukken dat er niets is veranderd of zal veranderen aan onze visie en dienstverlening. Wij blijven Amsterdammers helpen om gasten van over de hele wereld te kunnen verwelkomen in hun huis. Wij zullen ons blijven inzetten om het toerisme in de stad in goede banen te leiden, om de regels duidelijk te krijgen voor de duizenden particuliere vakantieverhuurders, bed&breakfast eigenaren, short stay beheerders en bewoners van de stad.